Craftlist Logo Large
LavivaSurvival Offline
LavivaSurvival serverimizi 11.02.2019 tarihinde açt?k.aç?l???m?zda reklam yetersizli?inden dolay? fazla oyuncu çekemesekte son zamanlarda reklam konular?nda kendimizi geli?tirdik.Sunucu Sistemlerimiz:Bitkiler 3x daha h?zl? büyür.Huniler 2x daha h?zl? akar./market özel sanal market eklenmi?tir.aç?k art?rma eklenmi?tir /ah komutu ile ula?abilirsiniz.moblar iç içe girmektedir bu ?ekilde lag ve performans sorunu ya?anmamaktad?r.tamamen yeni nesil kasalar?m?z mevcuttur 10 dan fazla kasa mevcuttur.tamamen sunucumuza özel menülü süt inek sisteminide unutmamak gerekir.yeni nesil coin sistemimizi birde siz deneyin.geli?mi? oy sistemimizle her oy verdi?inizde hem anahtar kazan?yosunuz ve sunucuda toplam oy verme 100 oldu?unda oto event oluyor.

5.196.207.87

0/0
Players Online

Server Information

Status Offline
Version
MOTD
Players 0/0
Categories Survival 1.8 Spigot PVP
LavivaSurvival