Craftlist Logo Large
Survival | Luderia.pl Offline
Survival | Luderia.pl
Polski serwer survival Luderia.pl Serwer Luderia.pl g?ównie ma na celu ??czenie ludzi i tworzenie niesamowitej spo?eczno?ci i nie tylko, oferujemy takie rzeczy jak:A? 4 dzia?ki dla gracza z limitem 100x100Wydobywanie spawnerów jedwabnym dotykiemCodzienne itemy do odebraniaAktywn? administracjeDynamicznie rozwijaj?cy si? serwerSkiny non-premiumD?ugie edycjeWiele eventów z du?ymi nagrodamiWspania?? spo?eczno??Je?eli szukasz serwera survival który by?by dla ciebie idealny, trafi?e? w dziesi?tk?!IP: Luderia.plWWW: http://www.luderia.pl/Discord: discord.gg/VvQEs6m9Nm

Luderia.pl

0/0
Players Online

Server Information

Votes 0
Version UNKNOWN
Players 0/0
Categories Survival CraftBukkit Spigot No Whitelist Economy Cracked
deszrama